امروز تولدمه تولد تولد تولدم

 

 

مباااااااااااااااااااارکککککککک

[ چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 ] [ 0:47 ] [ ★ ستاره ★ ]

[ ]

[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 12:33 ] [ ★ ستاره ★ ]

[ ]

آهای آدما... جواب دوستت دارم مرسی نیست

 

جواب دلم برات تنگ شده،ممنون نیست

 

جواب چه زیبا شدی،میدونم نیست

 

جواب شب بخیرعزیزم،بای نیست

 

جواب مواظب خودت باش،باشه نیست

 

نکنید این کارو ،دل نشکونید

 

اگه دل بشکونی،تا آخرعمرخوبی نمیبینی.

[ جمعه دوم خرداد 1393 ] [ 12:6 ] [ ★ ستاره ★ ]

[ ]

  حس قشنگیه یکی نگرانت باشه،یکی بترسه از اینکه یه روز از دستت بده.


سعی کنه ناراحتت نکنه،


حس قشنگیه...وقتی ازش جدا میشی اس ام اس بده:عزیز دلم رسید؟


قشنگه:یهو بغلت کنه،یهو...در گوشت بگه دوستت دارم،


نشان بده ...حواسم بهت هست،


حس قشنگیه ازت حمایت کنه،...وفقط تورو برای خودت و دلت بخواد آری...


ای کاش قدر همدیگر را بدانیم

[ چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 ] [ 23:33 ] [ ★ ستاره ★ ]

[ ]

 او هـــــم آدم اســـــت

 

 اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت

 

 غـــــصـــــه نـــــخور

 

 اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن

 

 یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند

 

 یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد

 

 یک روز شکــــستن را درک مــــیکند

 

 آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه

 

 آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده

 

 میفـــــهمد که شکـــــستن دل یک آدم تاوان ســـــنگینـــــی دارد


[ پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392 ] [ 15:23 ] [ ★ ستاره ★ ]

[ ]

درهمین حوالی کسانی هستند که


تادیروزمیگفتند:بدون تو


حتی نفس هم نمیتوانیم بکشیم


اما امروز درآغوش دیگری


نفس نفس میزنند!!

[ پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 ] [ 14:37 ] [ ★ ستاره ★ ]

[ ]

وقتی یه دختر واسه یه پسر گریه می کنه

 

یعنی واقعا دوستش دارد.

 

اما وقتی یه پسر واسه یه دختر گریه می کنه

 

یعنی نمی تونه کسی را مثل اون دوست داشته باشه.

[ سه شنبه هفدهم دی 1392 ] [ 23:14 ] [ ★ ستاره ★ ]

[ ]

یه پسرایده آل باید:آدکلنش تلخ باشه.

 

باید وقتی حسودی میکنی بغلت کنه بگه من فقط مال توام دیوونه.

 

بایدموقع خریدکردن چشمش دنبال نگاه توباشه که بفهمه ازچی خوشت اومده.

 

بایدوقتی خودتولوس میکنی قندتودلش آب بشه وببوستت.

 

وقتی دستشومیگیری هرلحظه دستتوفشاربده که بفهمی حواسش بهت هست.

 

یه پسر ایده آل درجواب دوست دارم نمیگه منم همینطورمیگه من عاشقتم.

 

یه پسرایده آل بایدبغلش بوی ارامش بده نه هوس.

 

وقتی میبینتت اول لپتومیبوسه وسرتو روی سینش میزاره.

 

یه پسرایده آل باتمام وجود دوست داره.

 

یه پسر ایده آل باید مردباشه.

[ دوشنبه چهارم آذر 1392 ] [ 18:8 ] [ ★ ستاره ★ ]

[ ]

چند شب پیش خوابت رادیدم!!

 

درخوابم مهربان بودی!!

 

دیگر خبر از جدایی وناراحتی نبود!!

 

نمیدانی چه قدر دلم می خواهد:

 

حتی برای یک بار دیگر همان خواب را دوباره ببینم!!

 

میبینی که چه به روزم آوردی!!

 

که به دیدن خوابت هم قانع شده ام!!

[ یکشنبه بیست و ششم آبان 1392 ] [ 22:44 ] [ ★ ستاره ★ ]

[ ]

تمام تنم می لرزد اززخم هایی که خورده ام

 

من ازدست رفته ام....

 

شکسته ام.....

 

می فهمی؟

 

به انتهای بودنم رسیده ام. اما...

 

اشک نمی ریزم......

 

پنهان شده ام پشت لبخندی که دردمی کند...

[ پنجشنبه چهارم مهر 1392 ] [ 12:17 ] [ ★ ستاره ★ ]

[ ]